Entreprenad

Vi utför alla typer av markarbeten som till exempel schaktning för husgrunder, VA-arbeten, fiber, dräneringsjobb, elkabelförläggning, rivning av markkonstruktioner och marksanering.

Vi har ett schaktlag som är specialiserade på fiberschakter och vi utför även inmätningar i CAD-system åt kund.

Vår personal har vana av att arbeta med maskinstyrning och inmätningar och utsättningar i GPS.

Med oss som entreprenör kan ni förvänta er att vi utför vårt arbete kvalitativt och med god samarbetsvilja för att främja samarbetet med våra kunder.

Vi verkar bara ha bra personal!

Vi har grävmaskiner för både stora och små uppdrag. Kontakta oss för mer information!